Laatste nieuws: dagje uit in het Groene Hart
Start                        
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

PRIVACY VERKLARING

 

Amstelhoeve Recreatie, gevestigd aan Ruigekade 24,

1426 RW De Hoef, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Amstelhoeve Recreatie

Ruigekade 24

1426 RW  De Hoef

Tel. 06-31955436 of 06-13711157

www.amstelhoeverecreatie.nl

 

mevrouw M.J.M. Rijlaarsdam is de Functionaris Gegevensbescherming van Amstelhoeve Recreatie. Zij is te bereiken via amstelhoeve@hetnet.nl

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Amstelhoeve Recreatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer (alleen na een betaling op ons bankrekeningnummer)

 

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Amstelhoeve Recreatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te

  kunnen voeren

- Het afhandelen van uw betaling

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Amstelhoeve Recreatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens.

De persoonsgegevens bewaren wij zolang u diensten van ons bedrijf afneemt. De persoonsgegevens kunnen zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. De e-mails tussen u en ons bedrijf zullen voor onbepaalde tijd in ons e-mailsysteem blijven staan. Deze zullen enkel en alleen gebruikt en geraadpleegd worden als u wederom contact met ons opneemt om van onze diensten gebruik te maken.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Amstelhoeve Recreatie verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Na een reservering van een verblijf in onze groepsaccommodatie worden uw

naam, adres en woonplaats in een nachtverblijfregister vermeld op last

van de gemeente De Ronde Venen ten behoeve van het afdragen van de

toeristenbelasting

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar amstelhoeve@hetnet.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Amstelhoeve Recreatie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Amstelhoeve Recreatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Amstelhoeve Recreatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via amstelhoeve@hetnet.nl

 
© Amstelhoeverecreatie, Deze pagina is het laatst gewijzigd op: 05-03-2019